Hedenströms väg 1

Bara en kvart ifrån Stockholms innerstadspuls, hittar du Nackas vackra friluftsområde Tollare i Saltsjö-Boo. Mitt bland sköna grönområden och friska skärgårdsvindar ligger denna fastighet med samma namn. Lokalerna fylls idag av Pysslingens förskolor och skolors inspirerande verksamhet i lekfulla miljöer, för barn mellan 1 och 15 år. Det närliggande området består av friliggande villor, radhus samt idrottshall som ägs av Nacka kommun.

I den sydvästra delen av Boo växer en nytt bostadsområde sakta fram, med en varierad bebyggelse av både lägenheter, fristående villor samt caféer. Området ligger vackert beläget vid Lännerstasundet.

I anslutning till fastigheten går det bussförbindelser mellan Slussen och Nacka, med avgångar var tjugonde minut. Det finns även planer på att bygga ut förbindelserna till Nacka från Stockholm samt koppla samman Saltsjöbanan med Tvärbanan och Stockholms södra och västra delar. Kommunen har också ett bra utvecklat kollektivnät av bussar..

Tollare 1:334

Nacka

Lokaltyp: Samhällsfastighet

Kontakt

Tim Prevolnik Sjöstrand 040-20 63 45 tim.prevolnik@skandiafastigheter.se