"Våra" miljöcertifieringssystem

Miljöcertifiering av fastigheter är en viktig del av Skandia Fastigheters miljö- och hållbarhetsarbete. Genom klassningssystemen kan vi systematisera vårt arbetssätt kring miljöfrågor och garantera fastigheternas miljöprestanda. Dessutom blir det lättare för våra nuvarande och potentiella hyresgäster att överblicka och relatera till vårt miljöarbete.

Vi har beslutat oss för att använda två system, med målet att alla våra fastigheter ska vara miljöcertifierade under 2023. 

  • Miljöbyggnad iDrift eller BREEAM In-Use används för befintliga byggnader
  • Miljöbyggnad eller BREEAM-SE används för ny-, till- och ombyggnader

Miljöbyggnad är ett system för miljöcertifiering av byggnader, med djupgående krav inom energi, inomhusmiljö och material. För att
certifiera en byggnad måste 16 indikatorer uppfyllas och granskas av
en oberoende part.

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för byggnader i förvaltningsskede, som syftar till att förbättra och certifiera byggnader i drift med fokus på driften, förvaltningen och byggnaden. Systemet utgår ifrån fem
olika områden, där inomhusmiljö, resurser och klimatpåverkan är några exempel.

BREEAM-SE är ett certifieringssystem för nyproducerade byggnader och
används för att bedöma byggnaders miljöprestanda utifrån ett flertal olika
aspekter, däribland energianvändning, byggnadsmaterial och inomhusklimat i en byggnad.

BREEAM In-Use används för att certifiera befintliga byggnader med syftet att driva och genomföra hållbara förbättringar och minska byggnadens miljöbelastning. Certifieringen bedömer exempelvis energianvändning, inomhusmiljö och resurser.

Läs gärna mer om systemen på Sweden Green Building Councils hemsida