"Våra" miljöklassningssystem

Miljöklassning av fastigheter och stadsmiljöer är en viktig del av Skandia Fastigheters miljö- och hållbarhetsarbete. Genom klassningssystemen kan vi systematisera vårt arbetssätt kring miljöfrågor och garantera fastigheternas miljöprestanda. Dessutom blir det lättare för våra nuvarande och potentiella hyresgäster att överblicka och relatera till vårt miljöarbete.

Inom Skandia Fastigheter har vi beslutat oss för att använda två system. Vi har också beslutat att alla omfattande ny-, till- och ombyggnader som görs framöver inom företaget ska klassificeras och certifieras.

  • Miljöbyggnad används för befintliga byggnader
  • Miljöbyggnad eller BREEAM används för ny-, till- och ombyggnader

Miljöbyggnad

Med Miljöbyggnad får vi ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad lämpar sig särskilt väl för befintliga byggnader oavsett storlek.

BREEAM

BREEAM är ett internationellt system och ett av de mest komplexa på marknaden. En av systemets stora fördelar är att det inte bara väger in produkten, utan även processen och byggnadens relation till omgivningen. Dessutom anpassas alltid kravnivåerna i BREEAM till nationella normer för att ständigt premiera förbättringar.

Läs gärna mer om systemen på Sweden Green Building Councils hemsida