Samarbeten för miljön

Skandia Fastigheter deltar aktivt i följande organisationer, som arbetar med kvalitet och miljö i byggande och förvaltning.