Skandia Fastigheters uppförandekod

Uppförandekoden tydliggör vilka värderingar och förväntningar som gäller för alla medarbetares och uppdragstagares agerande. Den hjälper oss att göra rätt och vara respektfulla, i en företagskultur där öppenhet, högt i tak och ärlig dialog värderas högt.

I och med att Skandiakoncernen är kundägd, betyder det att vi ska förvalta och upprätthålla ett stort förtroende. I själva verksamheten handlar det till stor del om ett långsiktigt förhållningssätt och att skapa trygghet genom ett friskt arbetsliv och ansvarsfulla investeringar. Men det handlar också om att var och en av oss som jobbar i koncernen agerar som ett föredöme.

Skandia Fastigheters uppförandekod