Så agerar vi gällande Covid-19 (corona)

I den allvarliga situation som råder, värnar vi i första hand om att alla hyresgäster ska känna trygghet hos oss. Vi blickar framåt mot ljusare tider tillsammans, men innan de är här vill vi berätta hur vi hanterar situationen.

Världshälsa

Vi följer pandemins utveckling och vidtar löpande åtgärder för att upprätthålla hög hälsosäkerhet och kontinuitet i verksamheten, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer.

Utökade rutiner för minskad smittspridning

I våra fastigheter lägger vi, utöver normala rutiner, extra fokus på städning av allmänytor och särskilt kontaktytor som knappar och handtag. Vi tar inga möten med personer som uppvisar sjukdomssymptom utan hänvisar då till telefon, digitala hjälpmedel eller ett senare datum. Våra medarbetare kommer inte till jobbet om de är sjuka eller uppvisar några som helst symptom. Skulle någon bli sjuk stannar den hemma och ersätts av en kollega. Vi undviker att resa mellan våra kontor och flertalet medarbetare arbetar från hemmet. Vi uppmanar våra hyresgäster och samarbetspartners att, liksom vi, följa utvecklingen och agera efter Folkhälsomyndighetens råd.

För våra hyresgäster

De restriktioner som regeringen successivt infört medför stora utmaningar för många av våra hyresgäster inom branscher som blivit särskilt hårt utsatta av den sociala distanseringen, exempelvis inom restaurang, hotell och sällanköpshandeln.

Skandia Fastigheter har som fastighetsägare förståelse för den stress som kunder och hyresgäster känner med anledning av coronaviruset och har vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta i den aktuella situationen och har exempelvis justerat minimiöppettider i alla våra köpcentrum och godkänt månadsbetalning av hyran för de hyresgäster som är i behov av detta. När det gäller övriga avtalsrelaterade frågor bedömer vi dessa från fall-till-fall utifrån de hyresavtal vi har med respektive hyresgäst. Vi följer även dialogen mellan branschorganisationerna Fastighetsägarna, Visita och Svensk Handel respektive förutsättningarna för eventuella statliga stöd.

Skydd för hyresgäster som är allvarligt sjuka

För hyresgäster som blir sjuka i covid-19 finns uttryckliga skyddsregler i hyreslagen som ger hyresgästen möjlighet att i vissa fall vid försenad hyresbetalning på grund av sjukdom ha kvar hyresrätten. Det gäller om hyresgästen varit förhindrad att betala hyran till följd av sjukdomen (till exempel vid intensivvård) och om hyresgästen betalar så snart hon eller han kan.

För människor som drabbas av plötsligt inkomstbortfall, genom till exempel sjukdom eller arbetslöshet, finns det stöd att tillgå genom samhällsinstitutioner som ska säkra välfärden. Ytterst föreskriver socialtjänstlagen att kommuner, genom bland annat ekonomiskt bistånd, säkerställer en materiell trygghet. Här ingår även stöd för att betala sin hyra.

Kontakt

Om du har frågor relaterade till Covid-19 är du som är hyresgäst alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson. Relevanta kontaktuppgifter finns här.