Uppförandekod för leverantörer

Som en naturlig del av vårt ansvarsfulla företagande använder vi en uppförandekod för leverantörer. Vi vill säkerställa att vi, tillsammans med våra leverantörer, arbetar för en hållbar utveckling på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt.